Besluit van het college van afgevaardigden van 2 december 2015 tot vaststelling van de hoogte van de financiële bijdrage (Besluit financiële bijdrage 2016)
Het college van afgevaardigden,
gelet op artikel 32, tweede lid, van de Advocatenwet;
gezien de door de algemene raad aan het college van afgevaardigden voorgelegde begroting van inkomsten en uitgaven voor het jaar 2016;
Besluit:
1.
De hoogte van de financiële bijdrage voor het jaar 2016 voor categorie 1 bedraagt: € 790.
2.
De hoogte van de financiële bijdrage voor het jaar 2016 voor categorie 2 bedraagt: € 259.
1.
Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2016.
2.
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit financiële bijdrage 2016.
Inhoudsopgave
Artikel 1. Hoogte financiële bijdrage
Artikel 2. Slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht