Let op. Deze wet is vervallen op 2 december 2012. U leest nu de tekst die gold op 1 december 2012.

Besluit gebiedsvaststelling bestrijding Salmonella Gallinarum bij pluimvee (PPE) 2010

Uitgebreide informatie
Besluit van de voorzitter, namens het bestuur, van het Productschap Pluimvee en Eieren van 4 maart 2010 houdende vaststelling van een gebied waar de aanwezigheid van Salmonella Gallinarum is vastgesteld en wordt bestreden (Besluit gebiedsvaststelling bestrijding Salmonella Gallinarum bij pluimvee (PPE) 2010)
De voorzitter van het Productschap Pluimvee en Eieren, namens het bestuur;
Gelet op artikel 2 van de Verordening bestrijding infectieuze coryza en Salmonella Gallinarum bij pluimvee (PPE) 2009;
Gehoord het advies van de Adviescommissie pluimveegezondheidszorg,
Besluit:
Artikel 1
In het gebied aangegeven op de kaart in de bijlage is op 2 maart 2010 de aanwezigheid van Salmonella Gallinarum vastgesteld.
1.
Dit besluit kan worden aangehaald als: Besluit gebiedsvaststelling bestrijding Salmonella Gallinarum bij pluimvee (PPE) 2010.
2.
Dit besluit wordt gepubliceerd in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie en treedt in werking met ingang van de dag na publicatie.
3.
Het Besluit gebiedsvaststelling bestrijding infectieuze coryza en Salmonella Gallinarum (PPE) 2009 en het Besluit tweede gebiedsvaststelling bestrijding infectieuze coryza en Salmonella Gallinarum (PPE) 2009 worden ingetrokken.
Zoetermeer, 4 maart 2010
plv. voorzitter
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht