Besluit gedifferentieerde premie Werkhervattingskas 2011
Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen,
Gelet op artikel 38 van de Wet financiering sociale verzekeringen;
Besluit:
Artikel 1
Voor de berekening van de gedifferentieerde premie op grond van artikel 38 van de Wet financiering sociale verzekeringen over het jaar 2011 worden voor alle takken van bedrijf en beroep de navolgende premies en parameters vastgesteld:
   
Gemiddelde premieplichtig loon 29.900
Grens grote/kleine werkgever 747.500
Gemiddelde percentage 0,55%
Maximumpremie grote werkgevers 2,20%
Maximumpremie kleine werkgevers 1,65%
Minimumpremie kleine werkgevers 0,56%
Gemiddelde werkgeversrisicopercentage 0,28%
Rekenpercentage Correctiefactor werkgeversrisico 0,62% 1,96
Correctiefactoren bij onvolledige periode werkgever 1 jaar bekend 2 jaar bekend 3 jaar bekend 4 jaar bekend 5,00 2,50 1,66 1,25
Artikel 2
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit gedifferentieerde premie Werkhervattingskas 2011.
Artikel 3
Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2011.
Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.
Amsterdam, 2 augustus 2010
Voorzitter Raad van bestuur
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht