Besluit gedifferentieerde premie WGA 2007
Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen,
Gelet op artikel 38 van de Wet financiering sociale verzekeringen;
Besluit:
Artikel 1
Voor de berekening van de gedifferentieerde premie op grond van artikel 38 van de Wet financiering sociale verzekeringen over het jaar 2007 worden voor alle takken van bedrijf en beroep de navolgende premies en parameters vastgesteld:
Gemiddelde premieplichtig loon 27.000
Grens grote/kleine werkgever 675.000
Gemiddelde percentage 0,70%
Maximumpremie grote werkgevers 2,80%
Maximumpremie kleine werkgevers 2,10%
Minimumpremie kleine werkgevers 0,40%
Gemiddelde werkgeversrisicopercentage 1,39%
Rekenpercentage 0,75%
Correctiefactor werkgeversrisico 0,50
Correctiefactoren bij onvolledige periode werkgever  
1 jaar bekend 5,14
2 jaar bekend 2,52
3 jaar bekend 1,67
4 jaar bekend 1,25
Artikel 2
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit gedifferentieerde premie WGA 2007.
Artikel 3
Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2007.
Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.
Amsterdam, 6 september 2006
De
Voorzitter Raad van bestuur UWV
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht