Besluit gedifferentieerde premie Whk 2014
Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen,
Gelet op artikel 38 van de Wet financiering sociale verzekeringen;
Besluit:
Artikel 1
Voor de berekening van de gedifferentieerde premie op grond van artikel 38 van de Wet financiering sociale verzekeringen over het jaar 2014 worden voor alle takken van bedrijf en beroep de navolgende algemeen geldende parameters vastgesteld:
Gemiddelde premieplichtig loon € 30.700
Grens kleine/middelgrote werkgever € 307.000
Grens middelgrote/grote werkgever € 3.070.000
Artikel 2
Voor de berekening van de gedifferentieerde premie Werkhervattingskas op grond van artikel 38 van de Wet financiering sociale verzekeringen over het jaar 2014 worden voor de premiecomponent WGA voor vaste dienstbetrekkkingen voor alle takken van bedrijf en beroep de volgende premies en parameters vastgesteld:
Rekenpercentage 0,51%
Gemiddelde percentage 0,49%
Maximumpremie werkgevers 1,96%
Minimumpremie werkgevers 0,12%
Gemiddelde werkgeversrisicopercentage 0,27%
Correctiefactor werkgeversrisico 1,44
Correctiefactoren bij onvolledige periode werkgever  
1 jaar bekend 2 jaar bekend 3 jaar bekend 4 jaar bekend 5,00 2,50 1,66 1,25
Sectorale premies Bijlage
Artikel 3
Voor de berekening van de gedifferentieerde premie Werkhervattingskas op grond van artikel 38 van de Wet financiering sociale verzekeringen over het jaar 2014 worden voor de premiecomponent WGA voor flexibele dienstbetrekkingen voor alle takken van bedrijf en beroep de volgende premies en parameters vastgesteld:
Rekenpercentage 0,18%
Gemiddelde percentage 0,17%
Maximumpremie werkgevers 0,68%
Minimumpremie werkgevers 0,04%
Gemiddelde werkgeversrisicopercentage 0,02%
Correctiefactor werkgeversrisico 2,00
Correctiefactoren bij onvolledige periode werkgever  
1 jaar bekend 2 jaar bekend 3 jaar bekend 4 jaar bekend 1,00 1,00 1,00 1,00
Sectorale premies Bijlage

Voor werkgevers in sector 52 ‘Uitzendbedrijven’ geldt een afwijkende maximumpremie van 3,28%.
Artikel 4
Voor de berekening van de gedifferentieerde premie Werkhervattingskas op grond van artikel 38 van de Wet financiering sociale verzekeringen over het jaar 2014 worden voor de premiecomponent ZW voor alle takken van bedrijf en beroep de volgende premies en parameters vastgesteld:
Rekenpercentage 0,34%
Gemiddelde percentage 0,31%
Maximumpremie werkgevers 1,24%
Minimumpremie werkgevers 0,07%
Gemiddelde werkgeversrisicopercentage 0,10%
Correctiefactor werkgeversrisico 2,00
Correctiefactoren bij onvolledige periode werkgever  
1 jaar bekend 2 jaar bekend 3 jaar bekend 4 jaar bekend 1,00 1,00 1,00 1,00
Sectorale premies Bijlage

Voor werkgevers in sector 52 ‘Uitzendbedrijven’ geldt een afwijkende maximumpremie van 7,77%.
Artikel 5
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit gedifferentieerde premie Whk 2014.
Artikel 6
Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2014.
Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.
Amsterdam, 20 augustus 2013
Voorzitter Raad van Bestuur
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht