Besluit gegevens georganiseerde reizen BES
Artikel 1
In de algemeen verkrijgbare prospectus of andere publikatie, bedoeld in artikel 501, eerste lid, van Boek 7 van het het Burgerlijk Wetboek BES, vermeldt de reisorganisator de volgende gegevens:
a. zijn naam, adres en telefoonnummer;
b. het bedrag of het percentage van de reissom dat als voorschot moet worden betaald, en de termijn waarbinnen het saldo moet worden voldaan;
c. de relevante algemene informatie over de vereiste reisdocumenten en over de formaliteiten op gezondheidsgebied die voor reis en verblijf noodzakelijk zijn;
d. informatie over de mogelijkheid van een annuleringsverzekering;
e. de termijn waarbinnen de reiziger de reisorganisatie ervan in kennis moet stellen dat de reis niet aan zijn verwachtingen voldoet.
Artikel 2
Voor zover van toepassing vermeldt de reisorganisator in de algemeen verkrijgbare prospectus of andere publikatie tevens:
a. ten aanzien van het vervoer:
1°. een aanduiding van de te gebruiken vervoermiddelen, de kenmerken en eventueel de categorie daarvan;
2°. en aanduiding van de plaatsen van vertrek en aankomst en een zo nauwkeurig mogelijke tijdsaanduiding daarvan;
b. ten aanzien van het verblijf:
1°. een aanduiding van de plaats of plaatsen van verblijf;
2°. een aanduiding van de accommodatie, de kenmerken en eventueel de categorie daarvan alsmede, voor zover het accommodatie betreft in een Lid-Staat van de Europese Unie die wettelijke voorschriften kent inzake de toeristische indeling van accommodatie, een aanduiding van die indeling;
3°. de verblijfsperiode;
4°. een vermelding van het aantal en de soort van de inbegrepen maaltijden;
c. de andere toeristische diensten die een significant deel van de reis uitmaken;
d. dat er een minimaal aantal personen voor de reis vereist is en dat het aantal daarvan in de overeenkomst zal worden opgenomen, evenals de uiterste datum waarop de reiziger in kennis wordt gesteld van de annulering van de reis wegens ontbreken van dat aantal.
Artikel 3
Voor de aanvang van de reis verstrekt de reisorganisator de reiziger de volgende gegevens:
a. de naam, het adres en het telefoonnummer van de plaatselijke vertegenwoordiger van de reisorganisator of, bij ontbreken daarvan, van de plaatselijke instantie of instanties die de reiziger kunnen helpen of, bij ontbreken ook daarvan, een telefoonnummer voor noodgevallen of andere informatie waardoor hij in contact kan treden met de reisorganisator;
b. informatie over de mogelijkheid van een reisverzekering.
Artikel 4
Voor zover van toepassing verstrekt de reisorganisator voor de aanvang van de reis tevens de volgende gegevens:
a. informatie over de dienstregelingen van het vervoer, de tussenstops en de aansluitende verbindingen;
b. informatie over de door de reiziger in het vervoermiddel in te nemen plaats;
c. een beschrijving van de route naar de plaats of plaatsen van verblijf;
d. informatie over de mogelijkheid van rechtstreeks contact met een minderjarige reiziger in het buitenland indien deze niet wordt begeleid door een meerderjarige reiziger, of met de persoon die ter plaatse voor het verblijf van die minderjarige verantwoordelijk is.
Artikel 5
Dit besluit berust op artikel 501, eerste lid, en 502, tweede lid, Boek 7, Burgerlijk Wetboek BES.
Artikel 6
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit gegevens georganiseerde reizen BES.
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht