Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2016. U leest nu de tekst die gold op -.

Artikel 5 lid 2 Besluit geluidproduktie motorvoertuigen

Uitgebreide informatie
2.
Het in de artikelen 2 en 3 bepaalde geldt voorts niet ten aanzien van motorvoertuigen:
a. die zich in het kader van bedrijfsmatige vervaardiging nog bevinden in het stadium van beproeving of onderzoek;
b. die dienen als monster bij een ingevolge dit besluit te verrichten keuring;
c. die uitsluitend worden gehouden om te worden tentoongesteld of om aan overeenkomstige manifestaties deel te nemen:
1°. blijkens de aantekening die het daartoe bevoegde orgaan heeft geplaatst onder "Bijzonderheden" in het kentekenbewijs, afgegeven voor het motorvoertuig krachtens artikel 36 van de Wegenverkeerswet 1994, of
2°. blijkens de ontheffing, afgegeven voor het motorvoertuig ingevolge hoofdstuk 9 van de Regeling voertuigen;
d. waarvoor, blijkens het daarvoor afgegeven kentekenbewijs, een kenteken is opgegeven als bedoeld in artikel 4 van het Kentekenreglement, doch slechts wat de lettergroep ZZ en de enkele letters betreft;
e. die blijkens een aantekening als bedoeld onder c , hier te lande aanwezig zijn met een vrijstelling onder voorwaarde van uitvoer met betrekking tot de voor het motorvoertuig geheven belastingen.
Inhoudsopgave
+ Hoofdstuk I. Algemene bepalingen
- Hoofdstuk II. Verbodsbepalingen
+ Hoofdstuk III. Typekeuring
+ Hoofdstuk IV. Beroep
+ Hoofdstuk V. Keuringsreglement
+ Hoofdstuk VI. Wijziging keuringsvoorschriften
+ Hoofdstuk VII. Overgangs- en slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht