Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2016. U leest nu de tekst die gold op -.

Artikel 5 lid 2 b Besluit geluidproduktie motorvoertuigen

Uitgebreide informatie
2.
Het in de artikelen 2 en 3 bepaalde geldt voorts niet ten aanzien van motorvoertuigen:
b. die dienen als monster bij een ingevolge dit besluit te verrichten keuring;
Inhoudsopgave
+ Hoofdstuk I. Algemene bepalingen
- Hoofdstuk II. Verbodsbepalingen
+ Hoofdstuk III. Typekeuring
+ Hoofdstuk IV. Beroep
+ Hoofdstuk V. Keuringsreglement
+ Hoofdstuk VI. Wijziging keuringsvoorschriften
+ Hoofdstuk VII. Overgangs- en slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht