Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2016. U leest nu de tekst die gold op -.

Artikel 7 Besluit geluidproduktie motorvoertuigen

Uitgebreide informatie
1.
Onze Ministers stellen de voorschriften vast, aan de hand waarvan de in de artikel 2, onder a, en artikel 3, onder a, bedoelde keuringen worden verricht. De voorschriften hebben uitsluitend betrekking op de eigenschappen of onderdelen van motorvoertuigen, die bepalend zijn voor de geluidproduktie van deze motorvoertuigen, en bevatten mede een omschrijving van het keuringsproces.
Inhoudsopgave
+ Hoofdstuk I. Algemene bepalingen
+ Hoofdstuk II. Verbodsbepalingen
- Hoofdstuk III. Typekeuring
+ Hoofdstuk IV. Beroep
+ Hoofdstuk V. Keuringsreglement
+ Hoofdstuk VI. Wijziging keuringsvoorschriften
+ Hoofdstuk VII. Overgangs- en slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht