Let op. Deze wet is vervallen op 28 april 2006. U leest nu de tekst die gold op 27 april 2006.

Besluit goedkeuring indicatoren voor casino- en creditcardtransacties

Uitgebreide informatie
Besluit van 26 juni 1995, tot goedkeuring van de indicatoren voor casino- en creditcardtransacties
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van Onze Minister van Financiën en Onze Minister van Justitie van 9 maart 1995, WJB 95/288 M;
Gelet op artikel 8, tweede lid, van de Wet melding ongebruikelijke transacties;
De Raad van State gehoord (advies van 23 mei 1995, No. W06.95.0162);
Gezien het nader rapport van Onze Minister van Financiën, mede namens Onze Minister van Justitie, van 21 juni 1995;
WJB95/699u;
Hebben goedgevonden en verstaan:
Artikel 1
De indicatoren, bedoeld in artikel 8 van de Wet melding ongebruikelijke transacties , die met betrekking tot casinotransacties zijn vastgesteld bij Ministeriële regeling van 22 december 1994 ( Stcrt. 1994, 251), worden goedgekeurd.
Artikel 2
De indicatoren, bedoeld in artikel 8 van de Wet melding ongebruikelijke transacties , die met betrekking tot creditcardtransacties zijn vastgesteld bij Ministeriële regeling van 22 december 1994 ( Stcrt. 1994, 251), worden goedgekeurd.
Artikel 3
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst.
Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting en Bijlagen in het Staatsblad zal worden geplaatst.
's-Gravenhage, 26 juni 1995
De Minister van Financiën,
De Minister van Justitie,
Uitgegeven de negenentwintigste juni 1995
De Minister van Justitie,
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht