Besluit van 23 augustus 1982, houdende hechting van het Verzetsherdenkingskruis aan het vaandel van het Regiment Stoottroepen
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van Onze Minister van Defensie van 17 augustus 1982, Directoraat-Generaal Personeel, Bureau Onderscheidingen nr. PO 82/018/2804;
Overwegende dat de Stoottroepen zijn voortgekomen uit het voormalig verzet en dat bij Koninklijk besluit van 12 maart 1977, nr. 101, is bepaald dat het Regiment Stoottroepen de voortzetting is van de Nederlandse Binnenlandse Strijdkrachten;
Overwegende dat bij Ons besluit van 29 december 1980 ( Stb. 715) is ingesteld het Verzetsherdenkingskruis voor deelnemers aan het verzet in de Tweede Wereldoorlog tegen de bezetters van het grondgebied van het Koninkrijk;
Overwegende dat het Verzetsherdenkingskruis werd verleend aan het Regiment Stoottroepen;
Hebben goedgevonden en verstaan:
Artikel I
Het Verzetsherdenkingskruis wordt aan het vaandel van het Regiment Stoottroepen gehecht.
Artikel II
Dit besluit treedt in werking met ingang van 31 augustus 1982.
Onze Minister van Defensie is belast met de uitvoering van dit besluit, dat in het Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan afschrift zal worden gezonden aan de Kanselier der Nederlandse Orden en aan Onze Adjudant-Generaal, tevens Chef van Ons Militaire Huis.
's-Gravenhage, 23 augustus 1982
De Minister van Defensie,
Uitgegeven de eenendertigste augustus 1982
De Minister van Justitie,
Inhoudsopgave
Artikel I
Artikel II
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht