Besluit van 2 juli 1999, houdende herindeling van departementale taken
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van Onze Minister-President, Minister van Algemene Zaken, d.d. 25 juni 1999, nr. 99M005355;
Gelet op artikel 44, eerste lid, van de Grondwet;
Hebben goedgevonden en verstaan:
Artikel 1
Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties wordt belast met de toekenning van bijdragen aan publiekrechtelijke lichamen ter zake van de kosten van opsporing of ruiming van als gevolg van de Tweede Wereldoorlog achtergebleven explosieven voorzover deze taak tot 1 januari 2000 was opgedragen aan Onze Minister van Financiƫn.
Artikel 2
Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2000.
Onze Minister-President, Minister van Algemene Zaken, Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de Staatssecretaris van Financiƫn zijn belast met de uitvoering van dit besluit dat met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan afschrift zal worden gezonden aan de Hoge Colleges van Staat, de ministerraad en de ministeries.
's-Gravenhage, 2 juli 1999
De Minister-President, Minister van Algemene Zaken,
Uitgegeven de twintigste juli 1999
De Minister van Justitie,
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht