Besluit van 13 september 2006 tot heroprichting van het Regiment Infanterie Oranje Gelderland
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van Onze Minister van Defensie van 5 september 2006, nr. C/2006029146, directie juridische zaken, sector wet- en regelgeving;
Hebben goedgevonden en verstaan:
Artikel 1
Het Regiment Infanterie Oranje Gelderland wordt heropgericht en maakt wederom deel uit van de Koninklijke landmacht.
Artikel 2
Het vaandel van het Regiment Infanterie Oranje Gelderland, dat ingevolge het koninklijk besluit van 29 juli 1994 tot opheffing van 4 regimenten infanterie (Stb. 618) werd ingenomen, wordt wederom ter beschikking gesteld aan het Regiment Infanterie Oranje Gelderland.
Artikel 3
Dit besluit treedt in werking met ingang van 14 september 2006. Indien het Staatsblad waarin dit besluit wordt geplaatst wordt uitgegeven na 13 september 2006, treedt het in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst en werkt het terug tot en met 14 september 2006.
Onze Minister van Defensie is belast met de uitvoering van dit besluit dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.
’s-Gravenhage, 13 september 2006
De Minister van Defensie ,
Uitgegeven de achtentwintigste november 2006
De Minister van Justitie ,
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht