Let op. Deze wet is vervallen op 10 februari 2008. U leest nu de tekst die gold op 9 februari 2008.

Besluit houdende aanwijzing instanties en wijze toezending rapportage 1999

Uitgebreide informatie
Besluit houdende aanwijzing instanties en wijze toezending rapportage 1999
Het Bestuur van het Productschap Pluimvee en Eieren heeft,
gelet op de Verordening hygiënevoorschriften pluimveeverwerkende industrie 1999,
op 11 november 1999 vastgesteld het navolgende
BESLUIT
Artikel 1
Door het bestuur worden de navolgende instanties aangewezen die worden belast met de controle op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de Verordening hygiënevoorschriften pluimveeverwerkende industrie 1999 :-
Alcontrol Biochem Food, gevestigd te Den Bosch;-
INDAS, Inspectie en Dienstverlening Agrarische sector B.V.
Artikel 2
Als toezichthoudende instantie in het kader van de opsporing van tuchtfeiten als bedoeld in artikel 9 van de verordening wordt aangewezen de Stichting Controlebureau voor Pluimvee, Eieren en Eiprodukten. De Voorzitter kan aanwijzingen geven omtrent de wijze waarop het in de vorige zin bedoelde toezicht dient plaats te vinden.
Artikel 3
De ondernemer is verplicht de resultaten van de onderzoeken als bedoeld in artikel 3, eerste en tweede lid en artikel 4, eerste lid en alle overige onderzoeksresultaten verkregen van leveranciers van pluimvee door te geven aan het Productschap op de in de Bijlage voorgeschreven wijze.
Artikel 4
Dit besluit kan worden aangehaald als "Besluit houdende aanwijzing instanties en wijze toezending rapportage 1999".
Dit besluit treedt in werking op dezelfde dag als de inwerkingtreding van de Verordening hygiënevoorschriften pluimveeverwerkende industrie 1999 .
Voor het bestuur,
voorzitter
secretaris
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht