Besluit van het bestuur van het Productschap Vee en Vlees van 8 april 2009 houdende de mandatering van erkende instellingen en hippische sportorganisaties tot de uitgifte van paspoorten uit hoofde van de Verordening identificatie en registratie van paardachtigen (PVV) 2009 (Besluit houdende mandatering van erkende instellingen en hippische sportorganisaties tot uitgifte van paspoorten voor paardachtigen (PVV) 2009)
Het bestuur van het Productschap Vee en Vlees;
Gelet op artikel 6, eerste, tweede en derde lid, van de Verordening identificatie en registratie van paardachtigen (PVV) 2009;
Besluit:
Artikel 1
In dit besluit wordt verstaan onder: Verordening identificatie en registratie van paardachtigen (PVV) 2009
1. productschap : Productschap Vee en Vlees;
2. bestuur : het bestuur van het productschap;
3. verordening : de .
Artikel 2
De voorzitter van de hierna genoemde erkende instellingen en hippische sportorganisaties wordt mandaat verleend om namens het bestuur, met inachtneming van het bij of krachtens de verordening bepaalde, te besluiten en stukken te ondertekenen betreffende het uitgeven van het paspoort bedoeld in artikel 6 van de verordening:
De Vereniging Arabische Volbloedpaarden Stamboek in Nederland, statutair gevestigd te Utrecht;
De Vereniging Nederlandse Quarter Horse Associatie, statutair gevestigd te Voorschoten;
De Koninklijke Vereniging Warmbloed Paardenstamboek Nederland, statutair gevestigd te Utrecht;
De Koninklijke Vereniging "Het Friesch Paarden-Stamboek", statutair gevestigd te Leeuwarden;
De Koninklijke Vereniging "het Nederlandse Trekpaard en De Haflinger", statutair gevestigd te Den Haag;
De Lippizanerstamboek Vereniging Nederland, statutair gevestigd te Bilthoven;
De Vereniging het Nederlands Mini Paarden Registratie Stamboek, statutair gevestigd te Leusden;
De Vereniging het Nederlands Rijpaarden en -Ponystamboek NRPS, statutair gevestigd te Ermelo;
De Vereniging het Nederlands Shetland Pony Stamboek, statutair gevestigd te Zutphen;
De Vereniging Nederlandse Draf- en Rensport, statutair gevestigd te Gemeente Wassenaar;
De Vereniging Nederlands Stamboek voor IJslandse paarden (N.S.IJ.P.), statutair gevestigd te Huis ter Heide (Ut);
De Vereniging het Groninger Paard, statutair gevestigd te Staphorst;
De Vereniging het Nederlandse Appaloosa Stamboek, statutair gevestigd te Epe;
De Vereniging het Nederlands Fell Pony Stamboek, statutair gevestigd te Haaksbergen;
De Vereniging het Nederlandse Fjordenpaarden Stamboek, statutair gevestigd te Hoenderloo;
De Vereniging het Nederlandsch Hackney Stamboek, statutair gevestigd te 's-Hertogenbosch;
De Vereniging het Nederlands Welsh Pony en Cob Stamboek, statutair gevestigd te Den Haag;
De Vereniging Nederlands New Forest Pony Stamboek, statutair gevestigd te Zaltbommel;
De Welsh Pony en Cob Vereniging, statutair gevestigd te Amersfoort;
De Vereniging Het Nederlands Connemara Pony Stamboek, statutair gevestigd te Den Haag;
De Stichting "Het Nederlands Stamboek voor Tinkers", statutair gevestigd te Zenderen;
De Irish Cob Society Nederland, statutair gevestigd te Bruchem;
De Vereniging het Merens Stamboek Nederland, statutair gevestigd te Gemeente Brummen;
De Vereniging het Nederlands Ezelstamboek, statutair gevestigd te Wassenaar;
De Falabella Stamboek Stichting, statutair gevestigd te Elburg;
De Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie, statutair gevestigd te Utrecht;
De Vereniging het Nederlands Dartmoor Pony Stamboek, statutair gevestigd te Den Haag;
De Vereniging International Horse Breeders Association Heavy Warmbloods, statutair gevestigd te Oosterbeek;
De Vereniging Europees Stamboek Amerikaans Miniatuur Paard, statutair gevestigd te Veghel;
De Vereniging Gypsy Cob and Drum Horse Association-NL, statutair gevestigd te Wolvega;
De Stichting PRE Stamboek Nederland, statutair gevestigd te Leudal;
Het Europees Arabisch Stamboek voor Shagyapaarden, Sportpaarden en Sportpony’s, statutair gevestigd te Heerenveen.
Artikel 3
De ondertekening bedoeld in artikel 2 luidt:
"HET BESTUUR VAN HET PRODUCTSCHAP VEE EN VLEES,
voor deze:
DE VOORZITTER VAN (de naam van de in artikel 2 aangewezen instelling of organisatie)"
1.
Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 juli 2009.
2.
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit houdende mandatering van erkende instellingen en hippische sportorganisaties tot uitgifte van paspoorten voor paardachtigen (PVV) 2009.
Zoetermeer, 8 april 2009
plv. voorzitter
secretaris
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht