Besluit van 29 juli 1994, tot opheffing van 4 regimenten infanterie
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van Onze Minister van Defensie van 21 juli 1994, nr. KAB/8551, Bevelhebber der Landstrijdkrachten;
Overwegende dat het, in verband met de herstructurering van de Koninklijke Landmacht, wenselijk is over te gaan tot opheffing van een viertal regimenten infanterie;
Gelet op het gestelde in het Koninklijk Besluit van 12 maart 1977, nummer 101, laatstelijk gewijzigd bij Ons Besluit van 26 januari 1985, nummer 72;
Hebben goedgevonden en verstaan:
1.
De Regimenten Infanterie Johan Willem Friso, Menno van Coehoorn, Oranje Gelderland en Chassé worden opgeheven, de traditie wordt niet overgenomen noch bewaard, de vaandels zullen worden ingenomen.
2.
De opheffingsdata zullen afzonderlijk door Onze Minister van Defensie worden vastgesteld.
3.
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]
Onze Minister van Defensie is belast met de uitvoering van dit Besluit, dat in het Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan afschrift zal worden gezonden aan Onze Adjudant-Generaal, tevens Chef van Ons Militaire Huis.
's-Gravenhage, 29 juli 1994
De Minister van Defensie,
Uitgegeven de drie√ęntwintigste augustus 1994
De Minister van Justitie,
Inhoudsopgave
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht