Besluit van 21 juni 1999, houdende overdracht van de zorg voor de Kernenergiewet
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van Onze Minister-President, Minister van Algemene Zaken, d.d. 15 juni 1999, nr. 99M005356;
Gelet op artikel 44, eerste lid, van de Grondwet;
Hebben goedgevonden en verstaan:
1.
De zorg voor de Kernenergiewet en voor de op de Kernenergiewet gebaseerde regelgeving, voorzover deze thans behoort tot de taak van Onze Minister van Economische Zaken, gaat met ingang van 1 juli 1999 over naar Onze Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer.
2.
In afwijking van het eerste lid blijft de zorg voor het Besluit registratie splijtstoffen en ertsen en de Aangiftebeschikking splijtstoffen en ertsen behoren tot de taak van Onze Minister van Economische Zaken.
Onze Minister-President, Minister van Algemene Zaken, en Onze Ministers van Economische Zaken en van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer zijn belast met de uitvoering van dit besluit, dat met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.
's-Gravenhage, 21 juni 1999
De Minister-President, Minister van Algemene Zaken,
Uitgegeven de dertigste juni 1999
De Minister van Justitie,
Inhoudsopgave
Enig artikel
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht