Besluit van 4 juli 2000, houdende verhoging van de in de artikelen 63b lid 2 onder a, 153 lid 2 onder a en 263 lid 2 onder a van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek bedoelde grensbedragen alsmede omzetting in euro (financiële benedengrens verplichte structuurregeling)
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van Onze Minister van Justitie van 27 juni 2000, no. 5036220/00/6;
Gelet op de artikelen 63b lid 3, 153 lid 4 en 263 lid 4 van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en op artikel XXII van de Wet van 16 juni 1988 tot invoering van de structuurregeling voor grote coöperaties en voor grote onderlinge waarborgmaatschappijen, Stb. 305;
Hebben goedgevonden en verstaan:
Artikel I
De bedragen, bedoeld in de artikelen 63b lid 2 onder a, 153 lid 2 onder a en 263 lid 2 onder a van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, worden elk verhoogd tot en omgezet in 13 000 000 euro.
Artikel II
Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 september 2000.
Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit, dat met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.
's-Gravenhage, 4 juli 2000
De Minister van Justitie,
Uitgegeven de dertiende juli 2000
De Minister van Justitie,
Inhoudsopgave
Artikel I
Artikel II
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht