Let op. Deze wet is vervallen op 29 april 2007. U leest nu de tekst die gold op 28 april 2007.

Besluit HPA aanwijzing IAD als toezichthouder tuchtrecht 2004

Uitgebreide informatie
Besluit van het bestuur van het Hoofdproductschap Akkerbouw van 11 november 2004 tot aanwijzing van de Interne Accountantsdienst van het HPA als toezichthouder (Besluit HPA aanwijzing IAD als toezichthouder tuchtrecht 2004)
Het bestuur van het Hoofdproductschap Akkerbouw;
Gelet op artikel 1, eerste lid van het Besluit HPA toezichthouders tuchtrecht 2003;
Besluit:
Artikel 1
De Interne Accountantsdienst (IAD) van het Hoofdproductschap Akkerbouw wordt ten behoeve van het toezicht op de naleving van de in het Besluit HPA toezichthouders tuchtrecht 2003 genoemde verordeningen aangewezen.
Artikel 2
Dit besluit wordt gepubliceerd in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie en treedt in werking de tweede dag na publicatie in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie.
Den Haag, 11 november 2004
voorzitter
secretaris
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht