Let op. Deze wet is vervallen op 29 april 2007. U leest nu de tekst die gold op 28 april 2007.

Besluit HPA toezichthouders tuchtrecht 2003

Uitgebreide informatie
Besluit van het bestuur van het Hoofdproductschap Akkerbouw van 12 juni 2003 tot aanwijzing van toezichthouders (Besluit HPA toezichthouders tuchtrecht 2003)
Het bestuur van het Hoofdproductschap Akkerbouw;
Gelet op artikel 104, derde lid, Wet op de Bedrijfsorganisatie en afdeling 5.2, Algemene wet bestuursrecht;
Besluit:
1.
Het bestuur van het Hoofdproductschap Akkerbouw kan bij besluit de Interne Accountantsdienst aanwijzen ten behoeve van het toezicht op de naleving van de in de bijlage onder de nummers 1 en 2 genoemde verordeningen.
2.
De NAK AGRO wordt ten behoeve van het toezicht op de naleving van de in de bijlage onder de nummers 3 tot en met 11 genoemde verordeningen aangewezen.
3.
De Plantenziektekundige Dienst wordt ten behoeve van het toezicht op de naleving van de in de bijlage onder de nummers 3 tot en met 10 genoemde verordeningen aangewezen.
Artikel 2
Dit besluit wordt gepubliceerd in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie en treedt in werking de tweede dag na publicatie in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie.
Den Haag, 12 juni 2003
voorzitter
secretaris
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht