Let op. Deze wet is vervallen op 29 april 2007. U leest nu de tekst die gold op 28 april 2007.

Besluit HPA toezichthouders tuchtrecht 2004

Uitgebreide informatie
Besluit van het bestuur van het Hoofdproductschap Akkerbouw van 11 maart 2004 tot aanwijzing van toezichthouders (Besluit HPA toezichthouders tuchtrecht 2004)
Het bestuur van het Hoofdproductschap Akkerbouw;
Gelet op artikel 104, derde lid, Wet op de bedrijfsorganisatie en afdeling 5.2 Algemene wet bestuursrecht;
Besluit:
Artikel 1
De afdeling handhaving en monitoring, cluster Toezicht en Handhaving van de provincie Limburg wordt ten behoeve van het toezicht op de naleving van de Verordening HPA erosiebestrijding landbouwgronden 2003 aangewezen.
Artikel 2
Dit besluit wordt gepubliceerd in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie en treedt in werking de tweede dag na publicatie in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie.
Den Haag, 11 maart 2004
voorzitter
secretaris
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht