Let op. Deze wet is vervallen op 29 april 2007. U leest nu de tekst die gold op 28 april 2007.

Besluit HPA toezichthouders tuchtrecht 2005

Uitgebreide informatie
Besluit van het bestuur van het Hoofdproductschap Akkerbouw van 10 maart 2005 tot aanwijzing van toezichthouders (Besluit HPA toezichthouders tuchtrecht 2005)
Het bestuur van het Hoofdproductschap Akkerbouw;
Gelet op artikel 104, derde lid, Wet op de bedrijfsorganisatie en afdeling 5.2 Algemene wet bestuursrecht;
Besluit:
Artikel 1
NAK AGRO B.V. en de Plantenziektekundige Dienst worden ten behoeve van het toezicht op de naleving van de Verordening HPA bestrijding valse meeldauw bij uien 2004 aangewezen.
Artikel 2
Dit besluit wordt gepubliceerd in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie en treedt in werking de tweede dag na publicatie in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie.
Den Haag, 10 maart 2005
voorzitter
secretaris
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht