Let op. Deze wet is vervallen op 14 februari 2009. U leest nu de tekst die gold op 13 februari 2009.

Besluit HPA verdeling vlasvezels en hennepvezels 2003

Uitgebreide informatie
Besluit HPA verdeling vlasvezels en hennepvezels 2003
Het bestuur van het Hoofdproductschap Akkerbouw heeft, gelet op artikel 7, tweede lid, van de Verordening HPA vezelvlas en vezelhennep 2001, gehoord de Commissie Vlas, op 13 november 2003 het volgende besluit vastgesteld.
Artikel 1 [Materieel uitgewerkt per 24-01-2009]
Dit besluit verstaat onder:
Verordening : Verordening HPA vezelvlas en vezelhennep 2001
Artikel 2 [Materieel uitgewerkt per 24-01-2009]
De aan Nederland toegewezen Gegarandeerde Nationale Hoeveelheid van 5.550 ton, bedoeld in artikel 7, tweede lid, van de Verordening, wordt voor het seizoen 2003/2004 als volgt over de korte vlasvezels en de hennepvezels verdeeld:
a. voor korte vlasvezels wordt de hoeveelheid per hectare vastgesteld op 0,67 ton
b. voor hennepvezels wordt de hoeveelheid per hectare vastgesteld op 1,64 ton.
Artikel 3 [Materieel uitgewerkt per 24-01-2009]
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na publicatie in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie en werkt terug tot en met 1 juli 2003.
Artikel 4 [Materieel uitgewerkt per 24-01-2009]
Dit besluit wordt aangehaald als Besluit HPA verdeling vlasvezels en hennepvezels 2003.
Den Haag, 13 november 2003
voorzitter
secretaris
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht