Let op. Deze wet is vervallen op 15 oktober 2013. U leest nu de tekst die gold op 14 oktober 2013.

Besluit HPA verdeling vlasvezels en hennepvezels seizoen 2009-2010

Uitgebreide informatie
Besluit HPA verdeling vlasvezels en hennepvezels seizoen 2009/2010
Het bestuur van het Hoofdproductschap Akkerbouw heeft, gelet op artikel 7, tweede en vierde lid, van de Verordening HPA vezelvlas en vezelhennep 2008, gehoord het Productschap Akkerbouw alsmede de Commissie Vlas van dat productschap, op 12 november 2009 het volgende besluit vastgesteld.
Artikel 1
Dit besluit verstaat onder: Verordening HPA vezelvlas en vezelhennep 2008
Verordening : .
Artikel 2
De aan Nederland toegewezen Gegarandeerde Nationale Hoeveelheid van 5.550 ton korte vlasvezels en hennepvezels wordt overeenkomstig artikel 7, tweede lid, van de Verordening voor het seizoen 2009/2010 als volgt over de korte vlasvezels en de hennepvezels verdeeld:
a. voor korte vlasvezels wordt de hoeveelheid per hectare vastgesteld op 1,38 ton
b. voor hennepvezels wordt de hoeveelheid per hectare vastgesteld op 3,00 ton.
Artikel 3
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na publicatie in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie en werkt terug tot en met 1 juli 2009.
Artikel 4
Dit besluit wordt aangehaald als Besluit HPA verdeling vlasvezels en hennepvezels seizoen 2009/2010.
Den Haag, 12 november 2009
voorzitter
secretaris
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht