Let op. Deze wet is vervallen op 1 november 2005. U leest nu de tekst die gold op 31 oktober 2005.

Artikel 10 Besluit hygiëne, gezondheid en veiligheid kampeerterreinen

Uitgebreide informatie
1.
Er zijn wasbakken die zijn geplaatst in een daarvoor bestemde ruimte.
2.
Boven de wasbakken zijn tappunten.
3.
Het aantal tappunten bedraagt:
a. bij een aantal van ten hoogste 100 toe te laten kampeerders: telkens ten minste een voor elke 25 kampeerders of een gedeelte van dat aantal;
b. bij een aantal van meer dan 100 toe te laten kampeerders: telkens ten minste een meer voor elke 35 kampeerders of een gedeelte van dat aantal.
4.
Artikel 7, vierde lid, is van overeenkomstige toepassing.
Inhoudsopgave
+ Hoofdstuk I. Begripsbepalingen
- Hoofdstuk II. Kampeerterreinen met vergunning
+ Hoofdstuk III. Kampeerterreinen met een vrijstelling of ontheffing als bedoeld in artikel 8, tweede lid, onderdeel a, van de wet
+ Hoofdstuk IV. Kampeerterreinen met een vrijstelling of ontheffing als bedoeld in artikel 8, tweede lid, onderdeel b of c, van de wet
+ Hoofdstuk V. Overige bepalingen en slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht