Let op. Deze wet is vervallen op 1 november 2005. U leest nu de tekst die gold op 31 oktober 2005.

Artikel 12 Besluit hygiëne, gezondheid en veiligheid kampeerterreinen

Uitgebreide informatie
1.
Burgemeester en wethouders kunnen bepalen dat er douches zijn, die zijn geplaatst in een daarvoor bestemde ruimte, indien dat naar hun oordeel in verband met de aard van het kampeerterrein en het aantal toe te laten kampeerders noodzakelijk is.
2.
Het aantal bedraagt:
a. bij een aantal van ten hoogste 100 toe te laten kampeerders: ten minste een;
b. bij een aantal van meer dan 100 en ten hoogste 200 toe te laten kampeerders: ten minste twee;
c. bij een aantal van meer dan 200 toe te laten kampeerders: telkens ten minste een meer voor elke 100 kampeerders of een gedeelte van dat aantal meer.
3.
Artikel 7, vierde lid, is van overeenkomstige toepassing.
Inhoudsopgave
+ Hoofdstuk I. Begripsbepalingen
- Hoofdstuk II. Kampeerterreinen met vergunning
+ Hoofdstuk III. Kampeerterreinen met een vrijstelling of ontheffing als bedoeld in artikel 8, tweede lid, onderdeel a, van de wet
+ Hoofdstuk IV. Kampeerterreinen met een vrijstelling of ontheffing als bedoeld in artikel 8, tweede lid, onderdeel b of c, van de wet
+ Hoofdstuk V. Overige bepalingen en slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht