Let op. Deze wet is vervallen op 1 november 2005. U leest nu de tekst die gold op 31 oktober 2005.

Besluit hygiëne, gezondheid en veiligheid kampeerterreinen

Uitgebreide informatie
Artikel 14
Ten aanzien van een kampeerterrein, waarvoor een vrijstelling of ontheffing als bedoeld in artikel 8, tweede lid, onderdeel a , van de wet is verleend, moet de houder voldoen aan de in dit hoofdstuk gegeven voorschriften.
1.
Er zijn tappunten voor het verstrekken van drinkwater, die zijn aangesloten op het leidingnet van een waterleidingbedrijf als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder d, van de Waterleidingwet, dan wel op een collectieve watervoorziening of een collectief leidingnet als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder g, onderscheidenlijk artikel 1, eerste lid, onder h, van de Waterleidingwet.
2.
Het aantal bedraagt:
a. bij een aantal van ten hoogste vijf toe te laten kampeermiddelen: ten minste een;
b. bij een aantal van meer dan vijf toe te laten kampeermiddelen: ten minste twee.
1.
Er zijn toiletten voorzien van waterspoeling.
2.
Het aantal bedraagt:
a. bij een aantal van ten hoogste vijf toe te laten kampeermiddelen: ten minste een;
b. bij een aantal van meer dan vijf toe te laten kampeermiddelen: ten minste twee.
3.
Indien het gebruik van chemische toiletten is toegestaan, is er ten minste een deugdelijke voorziening voor het ledigen van die toiletten.
Inhoudsopgave
+ Hoofdstuk I. Begripsbepalingen
+ Hoofdstuk II. Kampeerterreinen met vergunning
- Hoofdstuk III. Kampeerterreinen met een vrijstelling of ontheffing als bedoeld in artikel 8, tweede lid, onderdeel a, van de wet
+ Hoofdstuk IV. Kampeerterreinen met een vrijstelling of ontheffing als bedoeld in artikel 8, tweede lid, onderdeel b of c, van de wet
+ Hoofdstuk V. Overige bepalingen en slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht