Besluit van de voorzitter van het Productschap Vis van 7 november 2006, houdende toekenning van een vacatievergoeding en een vergoeding van reiskosten aan de externe deelnemers van het project Verantwoorde Vis (Besluit II toekenning vacatievergoeding en vergoeding reis- en verblijfkosten 2006)
De voorzitter van het Productschap Vis;
Gelet op artikel 6 van de Verordening vergoedingen bestuur, dagelijks bestuur, commissies en werkgroepen van het Productschap Vis 2006;
Besluit, namens het bestuur van het Productschap Vis;
1.
Degene die vanaf 1 oktober 2006 tot en met 31 december 2006 deelneemt aan
vergaderingen voor het project Verantwoorde Vis, geniet per bijgewoonde vergadering dan wel bijeenkomst:
a. een vacatievergoeding overeenkomstig het bepaalde in artikel 2, eerste en tweede lid, van de Verordening vergoedingen bestuur, dagelijks bestuur, commissies en werkgroepen van het Productschap Vis 2006;
b. een vergoeding voor reis- en verblijfkosten overeenkomstig het bepaalde in artikel 4 van de Verordening vergoedingen bestuur, dagelijks bestuur, commissies en werkgroepen van het Productschap Vis 2006.
2.
De betaling van de vergoedingen, bedoeld in het eerste lid, geschiedt met inachtneming van het bepaalde in artikel 5 van de Verordening vergoedingen bestuur, dagelijks bestuur, commissies en werkgroepen van het Productschap Vis 2006.
1.
Dit besluit wordt aangehaald als ‘Besluit II toekenning vacatievergoeding en vergoeding reis- en verblijfkosten 2006’.
2.
Dit besluit treedt in werking met ingang van 7 november 2006 en werkt terug tot en met 1 oktober 2006.
Rijswijk, 7 november 2006
voorzitter
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht