Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2010. U leest nu de tekst die gold op -.

Besluit III toekenning vacatievergoeding en vergoeding reis- en verblijfkosten 2008-2009

Uitgebreide informatie
Besluit van de voorzitter van het Productschap Vis van 1 september 2008, houdende toekenning van een vacatievergoeding en een vergoeding van reiskosten aan degene die aanwezig is bij vergaderingen van de Auditcommissie (Besluit III toekenning vacatievergoeding en vergoeding reis- en verblijfkosten 2008-2009)
De voorzitter van het Productschap Vis;
Gelet op artikel 6 van de Verordeningen vergoedingen bestuur, dagelijks bestuur, commissies en werkgroepen van het Productschap Vis 2008-2009;
Besluit, namens het bestuur van het Productschap Vis;
1.
De leden of plaatsvervangende leden van het bestuur van het Productschap Vis die als lid of plaatsvervangend lid aanwezig zijn bij de vergaderingen van de Auditcommissie, genieten per bijgewoonde vergadering:
a. een vacatievergoeding overeenkomstig het bepaalde in artikel 2, eerste en tweede lid, van de Verordeningen vergoedingen bestuur, dagelijks bestuur, commissies en werkgroepen van het Productschap Vis 2008-2009;
b. een vergoeding voor reis- en verblijfkosten overeenkomstig het bepaalde in artikel 4 van de Verordeningen vergoedingen bestuur, dagelijks bestuur, commissies en werkgroepen van het Productschap Vis 2008-2009.
2.
De betaling van de vergoedingen, bedoeld in het eerste lid, geschiedt met inachtneming van het bepaalde in artikel 5 van de Verordeningen vergoedingen bestuur, dagelijks bestuur, commissies en werkgroepen van het Productschap Vis 2008-2009.
1.
Dit besluit wordt aangehaald als “Besluit III toekenning vacatievergoeding en vergoeding reis- en verblijfkosten 2008-2009”.
2.
Dit besluit treedt in werking met ingang van 2 september 2008 en vervalt van rechtswege met ingang van 1 januari 2010.
Rijswijk, 1 september 2008
voorzitter
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht