Let op. Deze wet is vervallen op 1 juli 2012. U leest nu de tekst die gold op 30 juni 2012.

Besluit indicatoren ongebruikelijke transacties BES

Uitgebreide informatie
Besluit indicatoren ongebruikelijke transacties BES
Artikel 1
Met betrekking tot de transacties in verband met het afnemen van diensten, bedoeld in artikel 1, onderdeel a, van de Wet melding ongebruikelijke transacties BES, niet zijnde diensten als bedoeld in de artikelen 2 en 3 of diensten, bedoeld in artikel 1, onderdelen a tot en met g, van het Besluit aanwijzing diensten melding ongebruikelijke transacties BES, worden de indicatoren vastgesteld zoals opgenomen in bijlage A bij dit besluit.
Artikel 2
Met betrekking tot de transacties in verband met het afnemen van één of meer van de diensten, bedoeld in artikel 1, onderdeel a, onder 5, van de Wet melding ongebruikelijke transacties BES worden de indicatoren vastgesteld zoals opgenomen in bijlage B bij dit besluit.
Artikel 3
Met betrekking tot de transacties in verband met het afnemen van één of meer van de diensten, bedoeld in artikel 1, onderdeel a, onder 6, van de Wet melding ongebruikelijke transacties BES worden de indicatoren vastgesteld zoals opgenomen in bijlage C bij dit besluit.
Artikel 3a
[vervallen]
Artikel 4
Met betrekking tot de transacties in verband met het afnemen van één of meer van de diensten, bedoeld in artikel 1, onderdeel a, onder 1°, 2°, 3°, 4°, 7° en 8° van de Wet melding ongebruikelijke transacties BES, door of met beleggingsinstellingen, worden de indicatoren vastgesteld zoals opgenomen in bijlage D bij dit besluit.
Artikel 5
Met betrekking tot de transacties in verband met het afnemen van één of meer van de diensten bedoeld in artikel 1, onderdeel a, onder 1°, 2°, 3°, 4°, 7° en 8° van de Wet melding ongebruikelijke transacties BES, door of met administrateurs van beleggingsinstellingen, worden de indicatoren vastgesteld zoals opgenomen in bijlage E bij dit besluit.
Artikel 6
Met betrekking tot de transacties in verband met het afnemen van een dienst, bedoeld in artikel 1, onderdeel f, van het Besluit aanwijzing diensten melding ongebruikelijke transacties BES worden de indicatoren vastgesteld zoals opgenomen in bijlage F bij dit besluit.
Artikel 7
Met betrekking tot de transacties in verband met het afnemen van één of meer van de diensten, bedoeld in artikel 1, onderdelen e en g, van het Besluit aanwijzing diensten melding ongebruikelijke transacties BES worden de indicatoren vastgesteld zoals opgenomen in bijlage G bij dit besluit.
1.
De indicatoren, bedoeld in de artikelen 2 en 3 blijven buiten toepassing in gevallen, waarin ter voldoening aan toezeggingen omtrent pensioen door de werkgever aan werknemers, verbonden aan zijn onderneming:
a. door de werkgever overeenkomsten van verzekering zijn gesloten met een verzekeraar die in het bezit is van de ingevolge artikel 9, eerste lid, van de Wet toezicht verzekeringsbedrijf BES vereiste vergunning;
b. door de werknemers zelf overeenkomsten, bedoeld in onderdeel a, zijn gesloten, daartoe door de werkgever geheel of ten dele in staat gesteld.
2.
Voor de toepassing van het in het eerste lid bepaalde, worden aan de begrippen pensioen, werknemer, werkgever en onderneming dezelfde betekenis toegekend als de overeenkomstige begrippen, vermeld in artikel 1, eerste en tweede lid, van de Pensioenwet BES.
Artikel 9
De indicatoren, bedoeld in de artikelen 2 en 3 blijven voorts buiten toepassing ten aanzien van:
a. het sluiten van overeenkomsten van verzekeringen als bedoeld in artikel 9 van de Pensioenwet BES;
b. het sluiten van overeenkomsten van overlijdensrisicoverzekeringen en andere verzekeringen zonder premievrije of afkoopwaarde;
c. ten aanzien van transacties waarvoor nog slechts een offerte is uitgebracht die nog niet door de verzekeringnemer is aanvaard.
Artikel 11
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit indicatoren ongebruikelijke transacties BES.
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 3a
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Artikel 7
Artikel 8
Artikel 9
Artikel 10
Artikel 11
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht