Artikel 1
Onder inkomen uit arbeid in beroep of bedrijf, als bedoeld in de artikelen 8, tweede lid, van de Wet uitkeringen vervolgingsslachtoffers 1940-1945 ( Stb. 1986, 386) en 10, tweede lid, van de Wet uitkeringen burger-oorlogsslachtoffers 1940-1945 ( Stb. 1984, 94), wordt uitsluitend verstaan:
b. het loon in de zin van de krachtens artikel 14, eerste en tweede lid, van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering ( Stb. 1987, 89) gestelde regelen, met dien verstande dat in afwijking daarvan:
3. vergoeding voor reisuren ook tot het loon wordt gerekend indien door het in aanmerking nemen van deze uren de normale wekelijkse arbeidsduur volgens arbeidsovereenkomst en toepasselijke collectieve arbeidsovereenkomst zou worden overschreden.
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht