Let op. Deze wet is vervallen op 29 september 2016. U leest nu de tekst die gold op 28 september 2016.

Besluit Inkoopkader Individuele Re-integratieovereenkomst UWV 2013

Uitgebreide informatie
Besluit Inkoopkader Individuele Re-integratieovereenkomst UWV 2013
Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen,
Gelet op artikel 4.6. van de Regeling SUWI;
Besluit:
Artikel 1
Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen hanteert bij de uitvoering van de Individuele re-integratieovereenkomst een inkoopkader als weergegeven in de bijlage bij dit besluit.
Artikel 2
Het Besluit Inkoopkader Re-integratiedienstverlening UWV 2009 , gepubliceerd in de Staatscourant van 19 mei 2009, nummer 12792, wordt ingetrokken.
Artikel 3
Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2013.
Artikel 4
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit Inkoopkader Individuele Re-integratieovereenkomst UWV 2013.
Dit besluit wordt met de toelichting en de bijlage in de Staatscourant geplaatst.
Amsterdam, 19 april 2013
voorzitter Raad van bestuur UWV.
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht