Besluit inlichtingenverplichtingen werknemersverzekeringen BES
1.
De door Onze Minister verlangde inlichtingen, bedoeld in de artikelen 12, tweede lid, van de Wet ongevallenverzekering BES en de Wet ziekteverzekering BES omvatten ten minste:
a. de naam en de voornamen van de werknemer, het identiteitsnummer, het geslacht, het beroep of de functie;
b. de datum van indiensttreding van de werknemer;
c. de hoogte van het van toepassing zijnde uurloon, weekloon, dan wel maandloon per de datum waarop de werknemer als gevolg van ziekte of ongeval niet langer in staat is de hem opgedragen werkzaamheden te verrichten, de laatste wijziging van het loon en de datum van ingang van de laatste wijziging in het loon van de werknemer;
d. het aantal werkdagen en werkuren per week van de werknemer; en
e. de naam van de werkgever, de naam van het bedrijf of de instelling, het door de inspecteur der belastingen verstrekte identificatienummer van de werkgever, het adres, het telefoonnummer van het bedrijf en het emailadres van de werkgever.
2.
De in het eerste lid vermelde gegevens worden uiterlijk binnen twee weken na de melding van de ziekte of het ongeval aan Onze Minister verstrekt door middel van de formulieren, die hiervoor door Onze Minister ter beschikking worden gesteld en, voor zover het betreft het loon van de werknemer, voorzien van schriftelijke bewijsstukken.
Artikel 3
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit inlichtingenverplichtingen werknemersverzekeringen BES.
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht