Let op. Deze wet is vervallen op 5 september 2005. U leest nu de tekst die gold op 4 september 2005.

Besluit instelling functie Bevelhebber der Landstrijdkrachten voor de vredesorganisatie van de Koninklijke Landmacht

Uitgebreide informatie
Besluit van 10 november 1954, houdende instelling van de functie van Bevelhebber der Landstrijdkrachten voor de vredesorganisatie van de Koninklijke Landmacht
Wij JULIANA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.
Op de voordracht van Onze Minister van Oorlog van 5 November 1954, Directoraat Juridische Zaken, Afdeling Wetgeving en Publiekrecht, Nr. 138216;
Hebben goedgevonden en verstaan:
Artikel 1
Voor de vredesorganisatie van de Koninklijke Landmacht wordt ingesteld de functie van Bevelhebber der Landstrijdkrachten.
Artikel 2
Als Bevelhebber der Landstrijdkrachten wordt aangewezen de Chef van de Generale Staf.
Artikel 3
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad , waarin het wordt geplaatst.
Onze Minister van Oorlog is belast met de uitvoering van dit besluit, dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.
Soestdijk, 10 November 1954
De Minister van Oorlog,
Uitgegeven de zes en twintigste November 1954.
De Minister van Justitie,
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht