Let op. Deze wet is vervallen op 5 september 2005. U leest nu de tekst die gold op 4 september 2005.

Besluit instelling functie Bevelhebber der Luchtstrijdkrachten voor de oorlogsorganisatie van de Koninklijke Luchtmacht

Uitgebreide informatie
Besluit van 20 juli 1955, houdende instelling van de functie Bevelhebber der Luchtstrijdkrachten voor de oorlogsorganisatie van de Koninklijke Luchtmacht
Wij JULIANA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.
Op de voordracht van Onze Minister van Oorlog van 15 Juli 1955, Directoraat Juridische Zaken, Afdeling Wetgeving en Publiekrecht, Nr 210.611;
Hebben goedgevonden en verstaan:
Artikel 1
Voor de oorlogsorganisatie van de Koninklijke Luchtmacht wordt ingesteld de functie van Bevelhebber der Luchtstrijdkrachten.
Artikel 2
Wij benoemen de Bevelhebber der Luchtstrijdkrachten als bedoeld in artikel 1 van dit besluit.
Artikel 3
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad , waarin het wordt geplaatst.
Onze Minister van Oorlog is belast met de uitvoering van dit besluit, dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.
Soestdijk, 20 Juli 1955
De Minister van Oorlog,
Uitgegeven de negende Augustus 1955.
De Minister van Justitie,
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht