Let op. Deze wet is vervallen op 28 september 2005. U leest nu de tekst die gold op 27 september 2005.

Artikel 4 Besluit instelling Generale Commissie ex artikel 3 Zuiderzeesteunwet 1925

Uitgebreide informatie
1.
Desgevraagd dient de Generale Commissie Onzen Minister van Waterstaat van advies met betrekking tot de ingevolge de Zuiderzeesteunwet 1925 ( Staatsblad n°. 290) te nemen maatregelen ter tegemoetkoming aan de Zuiderzeevisschersbevolking en andere personen, wegens de schade, welke de afsluiting der Zuiderzee hun mocht berokkenen, en verleent zij bijstand in de uitvoering daarvan.
2.
Zij vestigt harerzijds de aandacht op hetgeen strekken kan tot bevordering van de voorbereiding en uitvoering van zoodanige maatregelen.
3.
Omtrent den door de Generale Commissie te verleenen bijstand in de uitvoering van maatregelen, als hiervoor bedoeld, worden door Onzen Minister van Waterstaat de vereischte instructies vastgesteld.
Inhoudsopgave
- Van de Generale Commissie
- Van de plaatselijke commissiën
- Algemeene bepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht