Let op. Deze wet is vervallen op 28 september 2005. U leest nu de tekst die gold op 27 september 2005.

Artikel 5 lid 1 Besluit instelling Generale Commissie ex artikel 3 Zuiderzeesteunwet 1925

Uitgebreide informatie
1.
De Generale Commissie vergadert zoo dikwijls de Voorzitter dit noodig acht of het door ten minste drie leden met opgave van redenen wordt gevraagd. In het laatste geval moet de vergadering gehouden worden uiterlijk binnen 14 dagen, nadat het verzoek ter kennis van den Voorzitter is gekomen.
Inhoudsopgave
- Van de Generale Commissie
- Van de plaatselijke commissiën
- Algemeene bepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht