Let op. Deze wet is vervallen op 28 februari 2017. U leest nu de tekst die gold op 27 februari 2017.

Artikel 5 lid 3 Besluit instelling Interdepartementaal Overleg voor Wetgeving en Juridische Zaken (IOWJZ)

Uitgebreide informatie
3.
Het IHJZ:
a. vervult de functie van platform voor de uitwisseling van kennis en ervaring op het terrein van de juridische uitvoeringspraktijk;
b. ontwikkelt en onderhoudt instrumenten voor overheidsjuristen en draagt nieuwe instrumenten ter vaststelling voor aan het IOWJZ;
c. brengt zo nodig advies uit aan het IOWJZ over onderwerpen betreffende juridische zaken.
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Artikel 7
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht