Let op. Deze wet is vervallen op 28 juni 2011. U leest nu de tekst die gold op 27 juni 2011.

Besluit instelling Kabinet van de Gouverneur van Aruba

Uitgebreide informatie
Besluit van 11 september 2006, houdende bepalingen tot instelling van het Kabinet van de Gouverneur van Aruba
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 4 september 2006, 2006-0000271335, Constitutionele Zaken en Wetgeving;
Gelet op artikel 2 van het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden;
Hebben goedgevonden en verstaan:
Artikel 1
Er is een Kabinet van de Gouverneur van Aruba.
Artikel 2
Het Kabinet van de Gouverneur van Aruba heeft tot taak:
a. Het ondersteunen van de Gouverneur van Aruba in zijn hoedanigheid van vertegenwoordiger van de Koning als hoofd van de regering van Aruba respectievelijk in zijn hoedanigheid van vertegenwoordiger van de regering van het Koninkrijk;
b. Het behandelen van consulaire aangelegenheden, voor zover niet opgedragen aan de Nederlandse vertegenwoordiging in Aruba, alsmede het verzorgen van het berichtenverkeer met het ministerie van Buitenlandse Zaken;
c. Het onderhouden van contacten met andere organen van de overheid, zowel binnen als buiten het Koninkrijk, alsmede de ondersteuning van de Gouverneur met betrekking tot ontvangsten, bezoeken en overige toegang tot de Gouverneur;
d. Het behandelen van aan de Gouverneur gerichte adressen en verzoekschriften.
Artikel 3
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 juli 1998.
Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is belast met de uitvoering van dit besluit dat met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.
’s-Gravenhage, 11 september 2006
De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Uitgegeven de vijfde oktober 2006
De Minister van Justitie
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht