Let op. Deze wet is vervallen op 20 juli 2017. U leest nu de tekst die gold op 19 juli 2017.

Artikel 4 lid 2 d Besluit instelling Programmaraad GBO-Overheid

Uitgebreide informatie
2.
De Programmaraad is als volgt samengesteld:
d) twee leden worden benoemd door de Manifestgroep, waarin zich verenigd hebben de Belastingdienst, het Zorginstituut Nederland (CVZ), de Informatie Beheer Groep (IB-Groep), de Sociale Verzekeringsbank (SVB), het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen Werkbedrijf (UWV Werkbedrijf), het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), het Kadaster, de Vereniging van Kamers van Koophandel (VVK), de Immigratie en Naturalisatie Dienst (IND), het Centraal Justitieel Incasso Bureau (CJIB), de Dienst Regelingen van het ministerie van LNV en de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW).
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Artikel 7
Artikel 8
Artikel 9
Artikel 10
Artikel 11
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht