Besluit van 6 mei 2004, houdende Besluit houdende wijziging van het Besluit werkingssfeer maximumtarieven WTG in verband met de invoering van individuele tarifering van apotheekhoudenden (Besluit invoering individuele tarifering apotheekhoudenden WTG)
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 22 januari 2004, kenmerk Z/P-2448734;
Gelet op artikel 17a van de Wet tarieven gezondheidszorg;
De Raad van State gehoord (advies van 16 februari 2004, W13.04.0041/III);
Gezien het nader rapport van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 28 april 2004, Z/P-2473775;
Hebben goedgevonden en verstaan:
Artikel I [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]
[Wijzigt het Besluit werkingssfeer maximumtarieven WTG.]
Artikel II [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]
Dit besluit treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.
Artikel III [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit invoering individuele tarifering apotheekhoudenden WTG.
Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.
's-Gravenhage, 6 mei 2004
De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport ,
Uitgegeven de achtste juni 2004
De Minister van Justitie ,
Inhoudsopgave
Artikel I
Artikel II
Artikel III
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht