Besluit van 10 mei 1973, houdende instelling van een kanselarijrecht voor het verzamelen en/of verstrekken van inlichtingen van exportbevorderende en handelsbemiddelende aard
Wij JULIANA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.
Op de voordracht van Onze Minister van Buitenlandse Zaken van 28 maart 1973, Directie Algemene Zaken, DAZ/JZ-55235;
Overwegende dat het gewenst is een kanselarijrecht in te stellen voor het verzamelen en/of verstrekken van inlichtingen van exportbevorderende en handelsbemiddelende aard;
Gelet op artikel 2 onder G van de Wet van 1 november 1948, Stb. I 481, tot het vaststellen van nieuwe bepalingen betreffende de heffing van kanselarijrechten;
Hebben goedgevonden en verstaan:
Artikel 1
De ambtenaar heft als kanselarijrecht: post 250, voor het ten behoeve en op verzoek van Nederlanders en rechtspersonen naar Nederlands, Nederlands-Antilliaans en Arubaans recht en afgestemd op een zakelijke behoefte van degene, die het verzoek heeft gedaan,
A. verlenen van hulp gericht op het aanknopen en/of bestendigen van relaties in het buitenland op het gebied van handel, industrie en diensten
per half uur ...... € 13,61.
B. inwinnen en verstrekken van inlichtingen omtrent projecten en grote werken
per half uur ...... € 13,61.
C. het verstrekken van informatie omtrent personen en ondernemingen in het buitenland
per half uur ...... € 13,61.
Artikel 2
Dit besluit treedt in werking op 1 juli 1973.
Onze Minister van Buitenlandse Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit, dat met bijbehorende nota van toelichting in het Staatsblad , het Gouvernementsblad en het Publicatieblad van de Nederlandse Antillen zal worden geplaatst. Van het besluit en van de nota van toelichting zal afschrift worden gezonden aan de Raad van State en aan de Algemene Rekenkamer.
Soestdijk, 10 mei 1973
De Minister van Buitenlandse Zaken,
Uitgegeven de eerste juni 1973.
De Minister van Justitie,
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht