Let op. Deze wet is vervallen op 28 augustus 2004. U leest nu de tekst die gold op 27 augustus 2004.

Artikel 11 Besluit Kernprogramma opleiding diploma Kraamverzorgster 1984

Uitgebreide informatie
1.
De leerling wordt slechts tot de praktijkperiode toegelaten indien:
a. de praktische vaardigheden en het persoonlijk functioneren in de internaatsperiode met voldoende of goed zijn gewaardeerd;
b. de theoretische kennis en het inzicht met voldoende of goed is gewaardeerd;
c. de handelingen wat betreft het huishoudelijk werk door of namens de directrice zijn afgetekend in het praktijkboekje;
d. het aantal onderbrekingsdagen gedurende de internaatsperiode niet meer heeft bedragen dan toegestaan ingevolge artikel 4;
2.
Heeft de leerling voor ëën van de in het eerste lid genoemde onderdelen a en b een onvoldoende dan wordt de leerling tot de praktijkperiode toegelaten onder voorwaarde dat binnen 2-3 maanden na aanvang een herwaardering plaatsvindt;
3.
Is deze herwaardering onvoldoende, dan wordt de leerling van de opleiding in de desbetreffende instelling uitgesloten.
4.
In bijzondere gevallen kan de directrice van het internaat toestaan dat na een onvoldoende herwaardering als bedoeld in het derde lid wederom een herwaardering plaatsvindt. Hierop is het derde lid van toepassing.
5.
Indien een leerling voor beide in het eerste lid genoemde onderdelen a en b een onvoldoende heeft, dan wordt de leerling van de opleiding in de desbetreffende instelling uitgesloten
Inhoudsopgave
+ § I. Algemene bepaling
+ § II. Opleiding
+ § III. De inhoud van de opleiding
- § IV. Beoordeling tijdens en aan het einde van de internaatsperiode
+ § V. De praktijkperiode in het kraamcentrum en de inrichting
+ § VI. Toetsen en waarderingsgesprekken tijdens de praktijkperiode
+ § VII. Het eindexamen
+ § VIII. Overgangsbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht