Let op. Deze wet is vervallen op 28 augustus 2004. U leest nu de tekst die gold op 27 augustus 2004.

Artikel 17 Besluit Kernprogramma opleiding diploma Kraamverzorgster 1984

Uitgebreide informatie
1.
De tussentoets omvat de vakken: -
kraamzorg;-
kinderhygiëne;-
verloskunde;-
anatomie/fysiologie;-
huishoudkunde waaronder voeding.
2.
De waardering van de tussentoets geschiedt in de bewoordingen goed, voldoende of onvoldoende.
3.
Indien de leerling één onvoldoende heeft behaald kan de opleiding vervolgd worden.
Bij twee onvoldoendes vindt hertoetsing plaats van de vakken waarvoor onvoldoende is behaald. Bij meer dan twee onvoldoendes vindt hertoetsing van alle vakken plaats.
4.
Wanneer bij hertoetsing één onvoldoende is behaald dan kan de opleiding voortgezet worden.
Wanneer bij hertoetsing twee onvoldoendes worden behaald, wordt de opleiding met 6 maanden verlengd; na deze periode vindt nogmaals een hertoetsing plaats. Wanneer bij deze hertoetsing wederom twee onvoldoendes worden behaald, wordt de leerling van de opleiding in de desbetreffende instelling uitgesloten.
Wanneer bij hertoetsing meer dan twee onvoldoendes worden behaald, bepaalt de leidster-docente, na overleg met de coordinatie-commissie, of de leerling van de opleiding uitgesloten wordt, dan wel of de opleiding met ten hoogste 6 maanden verlengd wordt; na deze periode vindt nogmaals een hertoetsing plaats. Wanneer bij deze hertoetsing wederom twee onvoldoendes worden behaald, wordt de leerling van de opleiding in de desbetreffende instelling uitgesloten.
5.
Van het bepaalde in dit artikel kan in bijzondere gevallen ontheffing worden verleend door de hoofdinspecteur.
Inhoudsopgave
+ § I. Algemene bepaling
+ § II. Opleiding
+ § III. De inhoud van de opleiding
+ § IV. Beoordeling tijdens en aan het einde van de internaatsperiode
+ § V. De praktijkperiode in het kraamcentrum en de inrichting
- § VI. Toetsen en waarderingsgesprekken tijdens de praktijkperiode
+ § VII. Het eindexamen
+ § VIII. Overgangsbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht