Let op. Deze wet is vervallen op 28 augustus 2004. U leest nu de tekst die gold op 27 augustus 2004.

Artikel 18 Besluit Kernprogramma opleiding diploma Kraamverzorgster 1984

Uitgebreide informatie
1.
De eindtoets omvat de vakken, genoemd in artikel 17, eerste lid,
2.
Tot de eindtoets worden uitsluitend toegelaten die leerlingen wier praktische vaardigheden en persoonlijk functioneren in de negende maand van de praktijkperiode ingevolge artikel 16, eerste lid, met goed of voldoende zijn beoordeeld.
3.
De waardering van de eindtoets geschiedt in de bewoordingen goed, voldoende of onvoldoende.
4.
Een leerling is geslaagd voor de eindtoets indien voor alle vakken goed of voldoende is bepaald.
Bij een of twee onvoldoendes vindt hertoetsing plaats van die vakken waarvoor onvoldoende is behaald.
Bij meer dan twee onvoldoendes vindt hertoetsing plaats van alle vakken.
5.
Indien bij hertoetsing wederom een onvoldoende wordt behaald dan wordt de opleiding door de leidster-docente, na overleg met de coordinatie-commissie, met ten hoogste 6 maanden verlengd, waarna de leerling nogmaals de eindtoets aflegt, tenzij reeds eerder verlenging door overdoen van de opleiding op grond van tussentoetsen heeft plaatsgevonden, in welk geval de leerling wordt afgewezen.
6.
Van het bepaalde in dit artikel kan in bijzondere gevallen ontheffing worden verleend door de hoofdinspecteur.
Inhoudsopgave
+ § I. Algemene bepaling
+ § II. Opleiding
+ § III. De inhoud van de opleiding
+ § IV. Beoordeling tijdens en aan het einde van de internaatsperiode
+ § V. De praktijkperiode in het kraamcentrum en de inrichting
- § VI. Toetsen en waarderingsgesprekken tijdens de praktijkperiode
+ § VII. Het eindexamen
+ § VIII. Overgangsbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht