Let op. Deze wet is vervallen op 28 augustus 2004. U leest nu de tekst die gold op 27 augustus 2004.

Artikel 2 Besluit Kernprogramma opleiding diploma Kraamverzorgster 1984

Uitgebreide informatie
1.
Tot de opleiding worden uitsluitend toegelaten zij die:
a. tenminste de leeftijd van 17 jaar en 11 maanden hebben bereikt bij aanvang van de opleiding;
b. een voor de uitoefening van het beroep goede gezondheid genieten volgens de maatstaven van de erkende keuring die in de c.a.o. voor personeel kruiswerk beschreven staat;
c. in het bezit zijn van een of meer diploma's, voorkomende op de als bijlage 1 bij dit besluit gevoegde lijst;
2.
De minister kan ontheffing verlenen van de in het eerste lid, onder c, gestelde eis:
a. op grond van leeftijd;
b. op grond van een in het buitenland behaald diploma.
Inhoudsopgave
+ § I. Algemene bepaling
- § II. Opleiding
+ § III. De inhoud van de opleiding
+ § IV. Beoordeling tijdens en aan het einde van de internaatsperiode
+ § V. De praktijkperiode in het kraamcentrum en de inrichting
+ § VI. Toetsen en waarderingsgesprekken tijdens de praktijkperiode
+ § VII. Het eindexamen
+ § VIII. Overgangsbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht