Let op. Deze wet is vervallen op 28 augustus 2004. U leest nu de tekst die gold op 27 augustus 2004.

Artikel 23 Besluit Kernprogramma opleiding diploma Kraamverzorgster 1984

Uitgebreide informatie
1.
Tot het afnemen van het eindgesprek wordt door de directrice van het internaat een examencommissie samengesteld bestaande uit een staflid van het internaat en een vakdocent van het vak verloskunde of kinderhygiëne en de leidster-docente of adjunct-leidster-docente van het desbetreffende kraamcentrum.
2.
De inspecteur wijst per eindgesprek één of meer gecommitteerden aan, die direct noch indirect betrokken mogen zijn bij de desbetreffende opleiding.
Inhoudsopgave
+ § I. Algemene bepaling
+ § II. Opleiding
+ § III. De inhoud van de opleiding
+ § IV. Beoordeling tijdens en aan het einde van de internaatsperiode
+ § V. De praktijkperiode in het kraamcentrum en de inrichting
+ § VI. Toetsen en waarderingsgesprekken tijdens de praktijkperiode
- § VII. Het eindexamen
+ § VIII. Overgangsbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht