Let op. Deze wet is vervallen op 28 augustus 2004. U leest nu de tekst die gold op 27 augustus 2004.

Besluit Kernprogramma opleiding diploma Kraamverzorgster 1984

Uitgebreide informatie
Artikel 1
In dit besluit wordt verstaan onder:
a. minister:
de minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur;
b. hoofdinspecteur:
de geneeskundig hoofdinspecteur van de volksgezondheid;
c. inspecteur:
de regionale inspecteur van de volksgezondheid in wiens ambtsgebied het desbetreffende internaat is gelegen;
d. coördinatiecommissie:
het provinciaal orgaan, ingesteld door organisaties als bedoeld in artikel 1, onder e, van de Rijksregeling tot vaststelling van de subsidievoorwaarden voor kraaminternaten, dat de theoretische en praktische opleiding coördineert en verantwoordelijk is voor de uitvoering daarvan overeenkomstig de voorschriften, opgenomen in dit besluit;
e. internaat:
een internaat voor de vorming en theoretische opleiding tot kraamverzorgster;
f. kraamcentrum:
een instelling welke tot doel heeft het verlenen van zorg aan kraamvrouwen en pasgeborenen in de vorm van interne of wijkkraamzorg, alsmede het geven van praktische opleiding aan leerlingkraamverzorgsters, en welke is erkend op grond van artikel 8a van de Ziekenfondswet (Stb. 1961, 392);
g. inrichting:
de verloskundige afdeling dan wel een opleidingsschool van een door de minister tot het geven van de opleiding diploma A-verpleegkundige erkend algemeen ziekenhuis;
h. provinciaal verpleegkundige:
een provinciaal verpleegkundige voor de kraamzorg als bedoeld in artikel 1, onder o, van het Besluit normen en voorwaarden kraamcentra (Stcrt. 1973, 200).
Inhoudsopgave
- § I. Algemene bepaling
+ § II. Opleiding
+ § III. De inhoud van de opleiding
+ § IV. Beoordeling tijdens en aan het einde van de internaatsperiode
+ § V. De praktijkperiode in het kraamcentrum en de inrichting
+ § VI. Toetsen en waarderingsgesprekken tijdens de praktijkperiode
+ § VII. Het eindexamen
+ § VIII. Overgangsbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht