Let op. Deze wet is vervallen op 1 oktober 2010. U leest nu de tekst die gold op 30 september 2010.

Artikel 1 Besluit kwaliteitscriteria planvorming rampenbestrijding

Uitgebreide informatie
Artikel 1
In dit besluit wordt verstaan onder:
a. wet: wet rampen en zware ongevallen ;
b. opschalingsproces: het proces waarbij hulpverleningsdiensten van het dagelijkse functioneren overschakelen naar een gecoördineerde multidisciplinaire organisatievorm ter bestrijding van een ramp of zwaar ongeval en de gevolgen daarvan;
c. hulpaanbod: de te leveren prestaties van hulpverleningsdiensten, al dan niet door middel van bijstand uit omliggende gemeenten of regio's, ter bestrijding van een ramp of zwaar ongeval en de gevolgen daarvan;
d. operationele prestaties: de prestaties die hulpverleningsdiensten in termen van inzet van personeel en materieel leveren in het kader van de voorkoming, beperking of bestrijding van een ramp of zwaar ongeval en de gevolgen daarvan.
Inhoudsopgave
- § 1. Algemeen
+ § 2. Toetsingscriteria rampenplannen
+ § 3. Toetsingscriteria rampbestrijdingsplannen
+ § 3.1. Bijzondere rampbestrijdingsplannen
+ § 4. Toetsingscriteria beheersplannen
+ § 5. Inhoud organisatieplannen
+ § 6. Slot
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht