Let op. Deze wet is vervallen op 1 oktober 2010. U leest nu de tekst die gold op 30 september 2010.

Artikel 11 Besluit kwaliteitscriteria planvorming rampenbestrijding

Uitgebreide informatie
Artikel 11
Het in het rampenplan opgenomen plan voor de opvang en verzorging van slachtoffers bevat een beschrijving van:
a. de procedures met betrekking tot de opvang en verzorging van personen, huisdieren en vee;
b. potentiële opvanglocaties en de gemaakte afspraken met de beheerders daarvan;
c. de afspraken met betrekking tot de logistieke aspecten van opvang en verzorging;
d. de wijze waarop rekening is gehouden met speciale doelgroepen;
e. een procedure voor de opvang van slachtoffers voor langere duur (noodonderkomen);
f. de wijze waarop het opvang- en verzorgingsplan is afgestemd met omliggende gemeenten en met betrokken regionale organisaties.
Inhoudsopgave
+ § 1. Algemeen
- § 2. Toetsingscriteria rampenplannen
+ § 3. Toetsingscriteria rampbestrijdingsplannen
+ § 3.1. Bijzondere rampbestrijdingsplannen
+ § 4. Toetsingscriteria beheersplannen
+ § 5. Inhoud organisatieplannen
+ § 6. Slot
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht